DIENSTEN

Arbeidsdeskundig onderzoek

Een arbeidsdeskundig onderzoek wordt vaak ingezet wanneer er twijfels zijn of een werknemer volledig kan herstellen in de eigen functie of uiterlijk wanneer de werknemer 1 jaar ziek is en er geen concreet uitzicht is op een werkhervatting in het eigen werk. Ik stel vast wat de arbeidsmogelijkheden van een werknemer zijn. Er wordt gekeken naar de geschiktheid voor het eigen werk, eventueel met aanpassingen of naar ander werk binnen de eigen werkgever. Indien dit niet mogelijk blijkt te zijn dan worden de passende mogelijkheden buiten de eigen werkgever bekeken. 

 

 Spoor 1 In eerste instantie wordt de geschiktheid voor het eigen werk beoordeeld, eventueel met aanpassingen. Blijkt het eigen werk niet meer geschikt, dan onderzoek ik de mogelijkheden voor andere werkzaamheden binnen de eigen werkgever. Dit wordt spoor 1 genoemd.

 

Spoor 2  Indien er geen passende werkzaamheden bij de eigen werkgever zijn dan wordt beoordeeld of de werknemer nog arbeidsmogelijkheden heeft buiten de organisatie. Indien blijkt dat er mogelijkheden zijn op de arbeidsmarkt dan dient er re-integratie naar ander werk bij een andere werkgever opgestart te worden.  Dit wordt spoor 2 genoemd.

 

Arbeidsdeskundig onderzoek is een belangrijk onderdeel van de Poortwachtersbeoordeling.

 

‚ÄčDossier analyse Wet Verbetering Poortwachter

Dossieranalyse Wet Verbetering Poortwachter kan worden ingezet op het moment dat u twijfel heeft of de re-integratie van uw langdurig zieke werknemer op orde is. Ik zal het dossier grondig checken of het voldoet aan de verplichtingen die voort komen uit de Wet Verbetering Poortwachter. U krijgt een advies hoe u de eventuele tekortkomingen kunt repareren en welke stappen u moet gaan nemen binnen de re-integratie. 

 

Individuele voorlichting aan werknemer

Als werknemer komt er veel op u af wanneer u langdurig bent uitgevallen. Naast het medische traject wat vaak al erg ingrijpend voor u kan zijn wordt er vanuit de arbodienst of uw werkgever ook van alles van u verlangd. Het is dan fijn om op een rustige manier te worden voorgelicht door een onafhankelijke adviseur die de rechten en plichten met u door kan nemen. Dit kan op locatie bij uw werkgever maar ook bij u thuis.